Husets historia

År 1898 bildades Borås Metodistförsamling och 1902 kunde församlingen inviga sin kyrka. Kyrkan som fick namnet Wesleykyrkan låg och ligger fortfarande i hörnet mellan Yxhammargatan och Sturegatan. 

Utöver kyrksalen fanns i samma plan en församlingsvåning. Bottenvåningen användes till barn- och ungdomsverksamhet, som söndagsskola och scouting. Under åren har restaurering av kyrksalen skett vid några tillfällen.

 

Altartavlan, som finns kvar, är målad av O. Kjellgren. 

1961 utformades nya kyrkfönster i högbränt glas och blyinfattning av konstnärerna Ralph Bergholtz och Randi Fischer. 

Norra sidans fönster ger uttryck för trosbekännelsens ord och för skapelsen. Den södra sidan ger en skildring av den helige andes verk. 

 

Den nuvarande orgeln är byggd av Grönvalls orgelfabrik. Orgeln invigdes år 1951 och är fortfarande är i bruk.